Drie-luik met videoscherm

Eén van de vele variaties